financial

รัฐบาลที่เข้ามายังไม่กำหนดให้สนับสนุนการจัดการ ESG

กำกับดูแลให้ภาครัฐตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในนโยบาย ESG

การบริหารงานของประธานาธิบดี Yoon Suk-yeol ที่เข้ามารับตำแหน่งกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) หลักการที่บริษัทกำหนด ทั่วโลกมีภาระผูกพันมากขึ้นที่จะต้องสังเกตการเติบโตอย่างยั่งยืน ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารที่เข้ามาที่มีต่อ ESG นั้นเทียบได้กับการบริหารของ Moon Jae-in ที่ออกมา ซึ่งได้กำหนดแนวทางสำหรับการสร้างระบบนิเวศ ESG ในเกาหลีในเดือนสิงหาคม 2021 แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทาง ESG ที่รัฐบาลเริ่มต้นฉบับแรกของประเทศเกาหลีตามแบบแผน การแนะนำหลักการในรายงานการประชุมสุดยอดผู้นำของ UN Global Compact ในปี 2547

การบริหารทั้งขาเข้าและขาออกมีความสอดคล้องกันในแง่ของการจัดการกับความจำเป็นในการจัดการ ESG ที่ได้รับการปรับปรุง

แต่สิ่งหลังไม่จำเป็นต้องสร้างจากงานของอดีต มันค่อนข้างจะเดินตามทางของตัวเองหรือแม้กระทั่งพลิกนโยบายของอดีตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน ประกาศโดยประธานคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลง อันชอลซูเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม งานนโยบายหลัก 110 ภารกิจที่จะดำเนินการภายใต้ตำแหน่งประธานาธิบดีห้าปีของยุน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษที่อุทิศให้กับการเติบโตของบริษัทขนาดเล็ก ต่างจากกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทขนาดเล็กอาจพบว่า ESG เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาสอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายและเหตุผลอื่นๆ

ในชื่อเบื้องต้นว่า “คณะกรรมการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติในการบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี 2050 และขยายการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องในนามของ SMEs

นอกจากนี้ ในรายการ 110 งานยังมีแนวทางทางวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสีเขียว ระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืนสำหรับน้ำ และแง่มุมอื่นๆ ของธรรมชาติ ตลอดจนนโยบายต่อต้านฝุ่นละออง ในด้านพลังงาน รัฐบาลที่เข้ามาจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมและตลาดที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการบริหารของมูน แต่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ Yoon วางแผนที่จะยกเลิกนโยบายเลิกใช้นิวเคลียร์ของ Moon และรื้อฟื้นธุรกิจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงขยายการส่งออกโรงไฟฟ้า

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในเส้นทางสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ กระนั้น ประเทศเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าบางแห่ง รวมทั้งสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส กำลังพบว่าพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียนสามารถนำมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการแสวงหาการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์

UFA Slot

วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารของ Yoon ในการสนับสนุนการเติบโตเชิงนวัตกรรมตามค่านิยม ESG นั้นสะท้อนให้เห็นในแผนการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

“หอควบคุม” ที่จินตนาการไว้จะรับผิดชอบในการประสานงานนโยบาย ESG ระหว่างกระทรวงต่างๆ รวบรวมความคิดเห็นจากบริษัทเอกชน และจัดหาโซลูชันที่เกี่ยวข้องตามข้อมูล แผนดังกล่าวได้มีการหารือในการประชุมพิเศษซึ่งจัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (KCCI) เมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยAhn เป็นตัวแทนของคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการประชุม โดยมี Chey Tae-won ประธาน KCCI และประธานของ SK Group เข้าร่วมด้วย ผู้นำอื่นๆ จากภาคการเงินและธุรกิจ

การประชุมจัดขึ้นเพื่ออธิบายแผนการของฝ่ายบริหารที่เข้ามาเพื่อสนับสนุนการจัดการ ESG และแบ่งปันความคิดกับโลกธุรกิจก่อนการเข้ารับตำแหน่งของ Yoon ในวันที่ 10 พฤษภาคม

“การบริหารใหม่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบริษัทต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มั่นคงในการจัดการ ESG” Ahn กล่าว การจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรม ESG จะเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าเท่าเป็น 310 ล้านล้านวอน (244.5 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม “ในการช่วยบริษัทโดยทั่วไปให้เข้าร่วมในแคมเปญ ESG โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมากเกินไป” รัฐบาลที่เข้ามาจะใช้เงินอีก 60 ล้านล้านวอน 50 ล้านล้านวอนเพื่อสำรวจตลาดใหม่ และอีก 10 ล้านล้านวอนเพื่อให้ทุนแก่ SMEs และสตาร์ทอัพ

แผนการระดมทุนมูลค่า 60 ล้านล้านวอนอยู่ภายใต้กลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อสร้างบริษัท 5 แห่งที่มี “เทคโนโลยีที่ไม่มีใครเทียบได้” ในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อรักษา 1,000 สตาร์ทอัพที่คาดหวังและสร้างงาน 920,000 ตำแหน่ง

การสนับสนุนสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำรอง พลังงานไฮโดรเจน และรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะได้รับใน “ระดับที่กว้างขวาง” เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นกับความมั่นคงของชาติและผลประโยชน์ในการต่อสู้ระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและพลังงานยุคหน้า ชุมชนธุรกิจยินดีกับวิสัยทัศน์ ESG ของฝ่ายบริหารที่เข้ามา

“การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญทางธุรกิจในปัจจุบัน” Chey กล่าว “ในเรื่องนั้น บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จาก ESG เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ และฉันหวังว่ารัฐบาลและโลกธุรกิจสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจเกาหลีที่ยั่งยืน”

ประธาน KCCI แนะนำให้เห็นภาพระบบเพื่อวัดประสิทธิภาพ ESG ของบริษัทต่างๆ และเสนอสิ่งจูงใจตามผลงาน โดยกล่าวว่า “ระบบจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธุรกิจและประเทศ” ข้อเสนอแนะของเขาสอดคล้องกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ESG ระหว่างประเทศว่าการวัดผลการปฏิบัติงาน ESG ที่เป็นมาตรฐานในระดับโลกมีความสำคัญต่อการประเมินมูลค่าบริษัทอย่างถูกต้องและโปร่งใส

Na Seok-kwon ประธานศูนย์การศึกษาการเพิ่มคุณค่าทางสังคม ซึ่งเข้าร่วมในการประชุม KCCI กล่าวว่าสิ่งจูงใจ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบธุรกิจเป็นกุญแจ 3 ประการสำหรับบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับการจัดการ ESG ได้อย่างประสบความสำเร็จ
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เสนอว่านโยบาย ESG ควรมุ่งเป้าไปที่การขจัดอุปสรรคมากกว่าการกำหนดระเบียบ


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ a-plus-cable-tv-descramblers.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated